Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

302-B Landbouwbedrijfsgebouwen en landbouwinstallaties

Eigenzinnige eilanders

Melkveehouder Marcel Witte melkt met twee robots én 2 x 6 melkstal - bedrijfsreportage
Al drie maanden melkt Marcel Witte uit Oosterend op Texel met robots, maar afscheid nemen van zijn melkstal kan hij niet.

Beter automatisch melken

In anderhalf jaar tijd verdubbeling aantal melkrobotbedrijven in België
Het aantal automatische melksystemen neemt zienderogen toe in Vlaanderen. Bij ruim een kwart van de nieuw geplaatste melkinstallaties kiezen melkveehouders voor de melkrobot.

Succesvol met een melkrobot

Hoogproductieve robotbedrijven hebben ‘oude’ stal, onderbezetting en een korte tussenkalftijd
Hoe ziet de bedrijfsvoering van een hoogproductief robotbedrijf eruit en wat bepaalt het succes?

Rondom ventileren

Orgineel stalbouwconcept van ronde stal: lage bouwkosten en te managen door één persoon
Een gezelschap van veehouders en onderzoekers bezocht in april op Britse bodem de nieuwste innovatie op gebied van stallenbouw: de ronde stal.

Mega-maatschappelijk debat

Ophef megastallen in Nederland zet boer en burger tegenover elkaar - NRM 2010
Geen koeienkathedralen in het landschap. Mega-bouwprojecten in het landelijk gebied zijn in Noord-Brabant sinds een bouwstop niet langer aan de orde. De discussie laait op.

Milieuvriendelijk bouwen

Geen gebrek aan iniatieven om ammoniakuitstoot in rundveestallen te reduceren: van kunststof vloeren tot luchtwassers - special Stalbouw
De Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) en de Maatlat Duurzame Veehouderij houden de gemoederen van de Nederlandse stallenbouwers flink bezig. Vanaf 2012 is het verplicht om emissiearm te bouwen.

Mobiel melken alternatief voor opstallen

Mobiele robot kan economisch concurreren als weidegang niet mogelijk is
Uit een systeemberekening blijkt dat een mobiele melkrobot in de wei economisch kan concurreren met permanent opstallen en automatisch melken.

Menukaart van maatregels om emissie te beperken

Nederlandse melkveehouder kiest vooral voor isolatie en klimaatregulering om ammoniakuitstoot terug te dringen - special Stalbouw
Slechts twintig procent van de nieuwe stallen, die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, heeft een emissiearme vloer.

Simpel emissiearm systeem

Berg-en-dalroostervloer met één procent helling goed voor ammoniakreductie - special Stalbouw
Mark van Lieshout uit Heesch bouwde een stal met roostervloer, die voldoet aan de toekomstige ammoniakeisen. De koeien staan jaarrond op stal.
right