Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

215-D Agrarische bedrijfseconomie

Arbeid beperkende factor

Guido Veys: 'Gezinsarbeid blijft de drager van de melkveehouderij'
Wat zijn uitdagingen voor de melkveehouderij in 2020? Die vraag stond centraal op een studiedag naar aanleiding van tien jaar Bedrijfsadvisering Melkveehouderij in de provincie West-Vlaanderen.

Schuld per kg melk bepaalt verschil in kritische melkprijs

Bedrijven met lage break-even-melkprijs hebben betere groeimogelijkheden
Wat zijn de oorzaken van een hoge break-even-melkprijs of kritieke melkprijs? Op zoek daarnaar analyseerden onderzoekers de resultaten van ruim vierhonderd melkveebedrijven.

Per saldo de beste

Na quotering geen saldo per kilo meetmelk, maar per koe of kilo fosfaat - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft z'n visie op het gebruik van het kengetal saldo per kilo of per 100 kilo meetmelk.

Oost-Europa in ontwikkeling

In vier quotumjaren ruim een derde minder melkveebedrijven in het grootste Oost-Europese melkland Polen
Sinds 1 mei 2004 maken tien nieuwe, vooral Oost-Europese lidstaten deel uit van de Europese Unie.
right