Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

215-C Agrarische bedrijfsvoering

Maak kennis met de boerin

Hoeveel tijd besteedt een boerin eigenlijk aan het bedrijf en wat doet ze vooral? Een enquête onder bijna achthonderd boerinnen in Nederland en Vlaanderen levert boeiende stof op.

Opgroeien tussen koeien

Annigje Gille: ‘Koeien zijn de trekpleister voor het kinderdagverblijf’ - boer in beeld
Zes jaar geleden begonnen Peter en Annigje Gille in Bergschenhoek met een peuterspeelzaal op het bedrijf, die enkele jaren later werd omgeturnd tot een kinderdagverblijf.

Met de neus erbovenop

Christiaan Rodenburg: "Bij goed en slecht weer is onze stal een echte attractie" - boer in beeld
Bezoekers van ijsboerderij Labora in De Cocksdorp op Texel kunnen van de ijswinkel richting de stal lopen om de twee robots van het melkveebedrijf aan het werk te zien.

Kostgeld betalen

Jongvee opfokken kost minstens 1,65 euro per dier per dag - achter de komma
De kosten, die veehouders maken om een kalf groot te brengen, zijn te omschrijven als kosten jongveeopfok. Het kengetal is geen fiscaal cijfer dat standaard in de boekhouding staat.

Als koeien vaker kalven

Hoog aandeel geboorten zorgt bij 92 koeien voor 11.500 euro extra saldo - achter de komma
Het aantal of percentage geboorten per honderd melkkoeien is een maat voor de vruchtbaarheid op melkveebedrijven.

Op weg naar 2020

Huidige strategische keuzes bepalend voor produceren in het quotumloze tijdperk - melkweg 2020
Met het einde van het melkquotum in 2015 valt er veel zekerheid weg. Dat betekent nieuwe plannen maken om te kunnen blijven ondernemen in het quotumloze tijdperk.

Van gemengd naar intensief

Rendement bepaalt invulling toekomstplannen - melkweg 2020
Het afstoten van de varkens heeft bij Gerard, Ria en Gerben Boenink gezorgd voor een intensieve melkveetak en dus voor voeraankoop en jongvee uitbesteden.

Melken in wintersfeer

Hendrikus van de Brug: ‘Burgers roepen dat het in de stal zo lekker ruikt’ - boer in beeld
Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector aan de burger? In deze editie: melkclinic met stamppot en glühwein in de winter. Voor de handmelkles worden de rustigste koeien uitgekozen.

Kiezen voor een bedrijfseigen koe

Dirk Aelbrecht: 'Waarom honderd koeien melken als ik met zestig een goed inkomen realiseer?' - bedrijfsreportage
Economische kengetallen zijn leidend in de bedrijfsvoering van Dirk Aelbrecht uit Opwijk. Hij realiseert een kritieke opbrengstprijs van 20,57 euro per 100 kg melk.

Melken op stoplichtsignalen

Melkwinningsspecialist Andrew Johnson - 'Je kunt koeien leren om sneller of langzamer te melken'
Het melkt sneller, kost minder en de bedrijven die ermee werken hebben een laag celgetal. Koeien melken gedurende een vast aantal minuten per dier, ongeacht of de koe uit is of niet.
right