Sitemenu

zaterdag 2 juli 2022
left
content-main

215-A Agrarische economie (algemeen)

Zweden wordt wakker

Na vijftien jaar terughoudendheid weer volop activiteit in Zweedse melkveesector
Lage prijzen voor quotum en landbouwgrond zorgen voor nieuwe belangstelling voor de melkveehouderij in Zweden

China's grote dorst naar melk

Verdrievoudiging productie ondanks versnipperde bedrijfsstructuur en gebrekkige fokprogramma's
De nationale productie in China verdrievoudigde in 5 jaar tijd. KI-centra moderniseren in hoog tempo, maar de versnipperde infrastructuur is een probleem.

Inspelen op de omgeving

Henk Westeneng: "Ik hoop dat ik te pessimistisch ben met een melkprijs van 33 à 34 cent"
Een zuivelmarkt die zich anders ontwikkelde dan verwacht, stijgende voerprijzen en een tijdperk zonder melkquotum.
right