Sitemenu

zaterdag 2 juli 2022
left
content-main

215-A Agrarische economie (algemeen)

Scherp zijn op opbrengsten

Kostprijsverlaging mag per saldo niet leiden tot minder opbrengst - achter de komma
De diversiteit aan economische kengetallen is groot in de melkveehouderij.

Overleven in 2009

Kostenbeheersing en efficiëntie helpen drie Amerikaanse veelmelkers door moeilijk zuiveljaar
Drie Amerikaanse melkveehouders blikken terug op hoe zij persoonlijk de zware economische omstandigheden van 2009 ondergingen.

Entree Brazilië op wereldmarkt

Groeiende nationale melkproductie meer en meer ingevuld door hittebestendige koeien
Een bezoek aan Brazilië om na te gaan in hoeverre dit land in staat is met de melkproduktie te opereren op de wereldmarkt

Van wie is de horizon?

Per dag verdwijnt tien hectare open ruimte in Vlaanderen?
De mening van Frans Vera, landschapsecoloog Staatsbosbeheer aan Wageningen UR, en Johan Malcorps, voorzitter van de Antwerpse delegatie van de politieke partij Groen!, over de oprukkende stad in het l

Erfgoed van het communisme

Rusland ondanks grote investeringen in melkveeprojecten nog geen 'melktank van Europa'
Een terugblik op de ontwikkelingen in de Russische landbouw sinds 1917, in het bijzonder op de recente ontwikkelingen.

Voedsel is een wapen

Gert Coppens: "Beter geen akkoord dan een akkoord dat geen rekening houdt met lokale landbouw"
Een lid van de 'Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw' (Wervel) beantwoord vragen t.a.v. een standpunt over de WTO en over voedselsoevereiniteit

Ierland goed bewapend tegen lage melkprijs

Weiden van februari tot december bezorgt de Ieren sterke concurrentiepositie
De melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen kan veel leren van de Ierse. De Ierse veehouder maakt optimaal gebruik van zijn weidegras en weet zo een volwaardig gezinsinkomen te behalen.

Dipje van 2009

Jacob van Dijk: "Wij baseren ons beleid niet op de waan van de dag"
Rustig blijven is het advies van Friesland Bank, nu het economisch tegenzit.

Investeren over de grens

Jeroen Geerts: "De landbouw oogst door herkenbaarheid vertrouwen bij investeerders"
Grootschalige melkveebedrijven in het buitenland groeien vaak explosief. De kapitaalbehoefte op deze bedrijven is groot, waardoor particuliere geldschieters nodig zijn.

Niet failliet, wel in het rood

Bertus Stormink: 'De bank en de accountant moeten ondernemers meer bewust maken van financiële risico’s'
In goede tijden sparen en op de kosten blijven letten. Dat is de kern van het betoog van Bertus Stormink, hoofd advies bij accountantskantoor Countus.
right