Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main

212-E-1 Economische beleid

Abnormale tijd op de kapitaalmarkt

Met het ‘normaliseren’ van de economie zal ook de rente op vreemd vermogen weer gaan stijgen
De inflatie, de werkloosheid en het herstel van economische groei zijn de belangrijkste indicatoren voor de langetermijnrente.
right