Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

113-C-1 Ecologische landbouw

Van tuincentrum naar koeien

Toon van de Breemer als ecologische kaaspionier
Ervaringen van een veehouder die 7 jaar geleden na 26 jaar tuincentrum de overstap maakte naar de veehouderij.

Biologisch vlees van de Stadsboer

In Almere krijgt elk vleesschandaal een positief vervolg
Reportage van een biologische vleesveehouderij met Marchigiana's. Het bedrijf is in het weekend voor kinderen met hun ouders te bezoeken

Gevarieerd menu

Biologische melkkoeien krijgen verschillende producten voorgeschoteld
Stil wordt gestaan bij de samenstelling van het voer van de 10 biologische bedrijven in het project Bioveem gedurende de afgelopen stalperiode

Eiwitaanvulling

Eiwit benutten uit mergkool, erwten en veldbonen
Om in de eiwitbehoefte van het melkvee in de biologische veehouderij te voorzien wordt hier erop gewezen dat erwten en veldbonen als krachtvoerteelt en mergkool als ruwvoerteelt een interessante aanvu

Fel op management

Deelnemer Bioveem Jan van Dorp boert relaxter dankzij areaaluitbreiding
Een biologisch melkveehouder, die de blaarkopinvloed steeds sterker in z'n veestapel laat uitkomen, heeft een akkerbouwbedrijf erbij gepacht voor extensivering van z'n bedrijf en om in te spelen op de

Zo natuurlijk mogelijk

Voorzitter vakgroep Biologische Landbouw Huib Bor: "Een regionaal product moet minimaal biologisch zijn"
De vraag naar biologische producten stimuleren is het belangrijkste doel van vakgroep Biologische Landbouw van LTO. In een gesprek met de voorzitter vindt deze dat de sector zich meer moet profileren

Van nul naar bijna 700.000 kilo

Ex-ecologisch bedrijf biedt perspectief in Denemarken voor Dandy van Lenthe en Hanna Schipper
Een voormalige Nederlandse voervoorlichter heeft in Denemarken een ecologisch melkveebedrijf gekocht, waar hij op de gangbare wijze met 56 melkkoeien is doorgegaan

Toegevoegde waarde

Johan Martens: "Met 5.000 liter per koe ben ik tevreden" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologisch bedrijf (50 koeien voor 300.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding als Melker van Morgen Award geeft zijn bedrijfsuitgangspunten aan
right