Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

113-C-1 Ecologische landbouw

Melk als bijprodukt

Plantaardige produktie centraal op BD-bedrijf Zonnehoeve
Bedrijfsreportage van een biologisch-dynamisch gemengd bedrijf in de Flevopolder

MDM - projekt zoekt grenzen

Bedrijf Kattenberg stelt ekonomische duurzaamheid voorop
In Nederland doen 16 bedrijven sinds 1992 mee aan het project Management Duurzame Melkveebedrijven. Een gesprek met een van de deelnemers over dit project

Boeren beheren natuur

Initiatief Oostermeer krijgt navolging
In gesprek met een deelnemer tot het Friese initiatief voor duurzame landbouw, waardoor een omslag in het denken van boerenorganisaties zou zijn gekomen

Duurzame melkveehouderij

Jaap van Bruchem: 'milieuwinst niet alleen zoeken bij de koe'
Een Wageningse onderzoeker aan het woord omtrent de perspectieven van duurzame melkveehouderij

Biologisch boeren

Hoe milieuvriendelijk is de biologische melkveehouderij?
Het Centrum voor Landbouw en Milieu vergeleek de mineralenoverschotten van het boekjaar '94-'95 van 35 biologische bedrijven met die van 400 bedrijven uit het LEI-boekhoudnet; dit zijn grotendeels gan

Fokdoel biologische veehouderij

Uit enquete Louis Bolk Instituut blijkt: merendeel biologische boeren fokt nog gangbaar
Het Louis Bolkinstituut is een project gestart dat moet leiden tot de formulering van een fokdoel voor de biologische melkveehouderij.

Consument draait bij'

Gangbare landbouw moet volgens Ria Beckers meeliften op succes van eko
De mening van voormalig politicus Ria Beckers, voorzitter van het Platform Biologica, over de biologische landbouw en de biologische melkveehouderij

Investeren in eco

Henk Brouwer van topmelker tot manager eco-zuivelfabriek
Een Friese topmelker aan 't woord over de start en de doelstellingen van de Friese Ecologische Zuivel BV

Begin Bioveem

In winter eiwitnorm moeilijk haalbaar op biologisch bedrijf
Behalve het vastleggen van gegevens over de grond, de gewassen en het vee op biologische melkveebedrijven wil het project Bioveem (BIOlogische VEEhouderij en Management) de verkregen ervaring en kenni

'Biologische productie is luxe'

Wageningse hoogleraar Rabbinge verwacht veel van geintegreerde landbouw
Een gesprek over ontwikkelingen in de duurzame landbouw met de hoogleraar Productie Ecologie
right