Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

?

Meer uit melk

De trend
In 3 artikelen komen de trends naar voren in wat de consument vraagt en kan krijgen aan zuivelprodukten, en waarin het hoofd marktonderzoek van het Nederlands Zuivelbureau, de directeur van 't NIZO en

Krachtvoerverdeling

Effect op totale melkproductie gelijk, op lactatieopbouw verschillend
Op het proefbedrijf voor de biologische melkveehouderij Aver Heino is onderzocht hoe beperkte krachtvoergift het best verdeeld kan worden over de lactatie in relatie tot de melkproductie

Feikje's laatste ster flonkert

Oude genen en nieuwe voortplantingstechnieken aan de basis van roodbonte Feikje's Rising Star
Het verhaal rond Feikje 29, waar na ruim 60 geregistreerde nakomelingen een einde leek te komen door een haperende embryoproductie.

Angst bij koeien is meetbaar

ID-Lelystad ontwikkelt test en vangt daarmee angstgevoelens in getallen
Beschrijving van een testmethode om angst objectief te meten, waarvoor 28 kalveren van circa 9 maanden oud een stresstest ondergingen

Kleurig en eiwitrijk

Aukje en Bennie Duiven experimenteren met fokkerij en voeding
Een bedrijfsreportage uit Drenthe

Band tussen melkkoe en kalf: niet hecht of slecht maar echt

Om een idee te krijgen van hoe verschillend individuele melkkoeien reageren op de verwijdering van hun kalf, nadat beide gedurende 2 dagen na de geboorte bij elkaar waren geweest, is op het ID-DLO in

Solhill slaat zijn slag

Jubilantzoon maakt naam als pinkenstier en uierverbeteraar
Aandacht voor de pinkenstier Solsbury Waterloo Hill en zijn verwanten, waarvan de vader Jubilant, de grootvader Ned Boy en een hoog produktieve en solide moederstam zorgden voor de genen van het verer

Van LPG naar GbR

Frau Spengerl leidt staatsbedrijf naar nieuwe toekomst
Omtrent de succesvolle voortzetting van een gespecialiseerd veebedrijf in de voormalige DDR door de bedrijfleidster
right