Sitemenu

woensdag 5 augustus 2020
left
content-main

?

Frankrijk overbrugbaar

Familie Ammerlaan houdt Nederland in het vizier
Ervaringen van een Zuidhollands gezin dat voor de melkveehouderij naar het noordoosten van Frankrijk emigreerde

Stier met gouden horens

RUW-belofte Rudi ondersteunt uitwisseling roodbont
De schijnwerpers op de roodbonte stier Rudi van de Duitse KI-organisatie Rinder Union West en op zijn voor- en nageslacht

Droog groenvoer

Wil Hartog: "Zomerse wei in winterse stal"
Een Noordhollandse groenvoederdrogerij benut z'n capaciteit naast het drogen van gras voor boeren ook voor een flink deel voor in eigen beheer geteeld gras en luzerne

Bos en elanden in Zweden

Familie Krijger bedwingt drang tot ontginning
Ervaringen van een Nederlands echtpaar dat 20 jaar geleden naar Zweden emigreerde en daar een eigen melkveebedrijf begon met 55 ha grasland en 60 ha bos

Oogsten in het Oosten

Nederlandse akkerbouwers melken met lage vaste kosten in Duitsland
Aandacht voor het initiatief van 2 Drentse boers die hun akkerbouwbedrijf verruilden voor een Oostduits gemengd bedrijf, waar wel toekomst in blijkt te zitten

Nieuwe start Hogendoorns

Novesiafokkers kiezen in Canada voor niet-Canadese fokkerij
Ervaringen van een gezin dat vanuit Friesland naar Canada emigreerde en daar een melkveebedrijf (thans 150 melkkoeien) begon

Lakenvelders mooi in het laken

Naast het type telt vooral de tekening
Aandacht voor de lakenvelders op nog een aantal boerderijen in Nederland en voor de lakenvelders in de V.S., afstammelingen van lakenvelders die midden vorige eeuw vanuit Nederland zijn geexporteerd

Panda's in koeienland

Friese roodbonten onderdeel van roodbont Nederlands melkvee
Een terugblik op de geschiedenis van de Friese roodbonte koe, die zeldzaam is geworden
right