Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

Accent moet op de bodem

Beter en meer ruwvoer in de kuil begint met een sterke bodemkwaliteit - special Grasland en bemesting
Melkveehouders komen niet langer weg met een bemesting die voor ieder perceel gelijk is. Nu mestnormen een landbouwkundig optimale bemesting bemoeilijken is het echt tijd om te kiezen: waar komt mest het meest tot zijn recht? Veehouders doen er goed aan om hun percelen in te delen in ‘productiegroepen’, net zoals dat bij koeien gebeurt. Percelen met een hoge bodemkwaliteit leveren meer opbrengst en verdienen daarom voldoende bemesting.

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2014
Jaargang: 
31
Editie: 
3
Paginanummer(s): 
38 - 45
right