Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main

Ligboxenstal plus

Koecomfort steeds vaker leidraad bij keuze voor stalsysteem - special huisvesting
Afgedaan heeft de ligboxenstal voorlopig niet. Maar koe-comfort krijgt bij de keuze voor een stalsysteem wel meer aandacht. Diepstrooiselboxen voor gescheiden mestfractie zijn populair en in veel stallen ruimen melkveehouders plaats in voor een groot strohok.

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2013
Jaargang: 
30
Editie: 
7
Paginanummer(s): 
26 - 27
right