Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Werken met groene vingers

Nog meer te halen uit verbeteren van de werking van dierlijke mest - serie klimaatneutraal. Deel 2: Bemesting en bodem
Met het beter benutten van meststoffen besparen veehouders kosten en verlagen ze ook de lachgasemissie. Verbetering is nog mogelijk. ‘Wanneer je half februari op een koude grond bemest, verlies je nutriënten en geld en produceer je meer broeikasgassen.’

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2013
Jaargang: 
30
Editie: 
8
Paginanummer(s): 
48 - 49
right