Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main

Teugels uit handen

Bij ieder tweewekelijks werkoverleg op Den Eelder worden notulen en actiepunten op papier gezet
Op melkvee- en zuivelbedrijf Den Eelder in Well is ondernemer Ernst van der Schans zelf nog weinig in de stal. Vier medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf met 450 melkkoeien. Hoe is het werk georganiseerd?

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2012
Jaargang: 
29
Editie: 
8
Paginanummer(s): 
32 - 35
right