Sitemenu

vrijdag 7 augustus 2020
left
content-main

Meer dan melk alleen

Franz Vordermayer verkiest extra veeverkoop boven uitbreiden melkproductie - bedrijfsreportage
Hij is niet van plan om zijn melkquotum van 300.000 kilo uit te breiden. Franz Vordermayer weet, dankzij de dubbeldoeleigenschappen van zijn Fleckviehkoeien, een boterham te verdienen met een melkveebedrijf dat in omvang de helft is van een gemiddeld Nederlands bedrijf. Aandachtspunt vormt de vruchtbaarheid, die ook bij Fleckvieh onder druk komt als de productie per koe stijgt.

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2010
Jaargang: 
27
Editie: 
10
right