Sitemenu

maandag 19 september 2022
left
content-main

Menukaart van maatregels om emissie te beperken

Nederlandse melkveehouder kiest vooral voor isolatie en klimaatregulering om ammoniakuitstoot terug te dringen - special Stalbouw
Slechts twintig procent van de nieuwe stallen, die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, heeft een emissiearme vloer. Milieu-adviseur Gert Jan Monteny vindt de argwaan tegen een stalvloer met een lage ammoniakuitstoot ongegrond. ‘Roosters zijn goedkoop en makkelijk, daar is alles mee gezegd.’

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2010
Jaargang: 
27
Editie: 
7
Paginanummer(s): 
28 - 29
right