Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

Fosfor vraagt aandacht

Nieuw gedefinieerde normen kunnen fosforefficiëntie verbeteren - voeding
De benutting van fosfor wordt met het oog op de strengere fosfaatgebruiksnormen wel degelijk een item in de melkveehouderij. Verlagen van de fosforgehalten in het rantsoen biedt mogelijkheden, maar is niet zonder gevaar. Een nieuw fosforwaarderingssysteem van de Schothorst biedt perspectief voor de toekomst.

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2010
Jaargang: 
27
Editie: 
5
Paginanummer(s): 
40 - 41

P normen bij melkvee

Op zichzelf is er niets op tegen om te zoeken naar betere P-normen voor melkvee. Echter, wanneer men dan aankomt met een netto P behoefte, begrijpt men niet hoe de koe, of beter gezegd de pens, omgaat met het opgenomen P. Immers P die uit de pens verdwijnt richting de dunne darm, waar de absorptie plaatsvindt, is niet te herleiden naar haar oorspronkelijk bron. Hoe wil men dan ooit een "test" doen om zogenaamd onderscheid te maken tussen de beschikbaarheid van P in diverse voedermiddelen. Allereerst moet zo 'n test, die op het lab gebeurt, een duidelijke weergave zijn van wat er werkelijk in de pens plaatsvindt. Anders creeëren we een nieuwe non-added value getallen reeks, waar de melkveevoeding al bol van staat. Dat alles ten faveure van het CVB en de mengvoerindustrie, maar niet in het belang van de melkveehouder, de koe en het milieu.
right