Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main

Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent

Na loslaten quotering groeit de Europese melkplas nauwelijks - special Mondiaal melken
Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten. Voor de Europese melkveehouderij verwachten ze een dalend aandeel op de wereldmarkt, ondanks de afschaffing van de quotering. De prijzen voor basiszuivelproducenten stijgen, maar de melkprijs in Europa blijft achter

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2009
Jaargang: 
26
Editie: 
16
Paginanummer(s): 
30 - 31
right