Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Zorg om melkkwaliteit in vrijloopstal

01-02-2013  · 1 reactie

Recent onderzoek van NIZO food research toont aan dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in melk.

Daarbij zijn niet alleen compostbodems van vrijloopstallen bestudeerd, maar is ook gekeken naar het product boxcompost, dat dienst doet als ligbedmateriaal in diepstrooiselboxen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en in samenwerking met Valacon Dairy en Wageningen UR.

Bederf van zuivel

Melk met een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën geeft problemen voor de zuivelindustrie. ‘De aangetroffen thermofiele bacteriën zijn nieuw in de zuivelwereld en zijn zeer hitteresistent. Dat geeft problemen bij het pasteuriseren en steriliseren van zuivelproducten en kan daardoor leiden tot bederf’, legt Cor van den Boogaard uit. Hij zit namens FrieslandCampina als voorzitter in de werkgroep contaminanten van de NZO.

Productiewijze aanpassen

Compostproducenten zijn in overleg met de NZO op zoek naar een alternatieve productiewijze. In een gecontroleerd productieproces als dat van boxcompost is het mogelijk om aanpassingen te doen. In een verteringsproces van houtsnippers die in een vrijloopbodem liggen, is dat lastiger.

Wat dit betekent voor de toekomst van vrijloopstallen in Nederland is nog onduidelijk.

Lees meer over deze ontwikkelingen in het eerste Veeteeltnummer van februari dat volgende week verschijnt.

Hitteresistente bacteriën uit compost geven problemen voor de zuivelindustrie
Hitteresistente bacteriën uit compost geven problemen voor de zuivelindustrie

daar hoef je geen professor voor te zijn

dat er uit compost meer schadelijke stoffen vrijkomen dan uit gewoon stro of zid is een conclusie, waarvoor je geen al te kostbare onderzoeken hoeft te verrichten m.i.
right