Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De A-ware Food Group gaat op vier verschillende manieren melk ophalen ten behoeve van de nog te bouwen kaasfabriek in Heerenveen. Naast een lidmaatschap van NoorderlandMelk zijn er voor melkveehouders dus ook andere manieren om melk te leveren.

Robert van Ballegooijen, directielid van A-ware Food Group, licht toe op welke vier manieren A-ware de kaasfabriek in Heerenveen wil voorzien van melk. De eerste stroom vloeit voort uit de afspraak met de coöperatieve leveranciersvereniging NoorderlandMelk. De 160 leden brengen bij aanvang jaarlijks zo’n 120 miljoen kilo melk in, wat op termijn meer zal worden. Bovendien gaat de leveranciersvereniging het lidmaatschap openstellen, zodat meer boeren kunnen toetreden.

Met of zonder financiële inleg

De tweede stroom melk wil A-ware Food Group realiseren door langetermijnafspraken te maken met individuele melkveehouders. Op deze manier wil A-ware in eerste instantie 100 miljoen kilo melk ophalen. ‘De bedoeling is om één op één met die boeren aan tafel te gaan zitten’, aldus Van Ballegooijen. ‘Wij willen melkveehouders die bij ons passen en omgekeerd moeten wij ook bij de melkveehouders passen.’

De melkveehouder kan straks kiezen uit twee opties: met of zonder een financiële inleg per 100 kilo melk. A-ware wil nog niet kwijt om welk bedrag het gaat. Alleen maar dat de vergoeding voor deze inleg ‘correct en concurrerend is’. Ook wil Van Ballegooijen nog niet naar buiten treden over de hoogte van de melkprijs. Wel benadrukt hij dat in beide opties het echt gaat om een verbintenis op lange termijn.

Melk van Dutch Milk Foundation

De derde stroom melk is afkomstig van de zogenoemde Dutch Milk Foundation (DMF). Deze stichting beheert in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) totaal 1,2 miljard kilo melk die Royal FrieslandCampina (RFC) na de fusie van de NMa beschikbaar moest stellen aan nieuwe producenten van dagverse melk en kaas. Dit om een te dominante positie van RFC aan de inkoopkant van boerderijmelk te voorkomen.
Arla (Nijkerk) en De Graafstroom (Bleskensgraaf) maken al gebruik van deze regeling. A-ware zegt straks over 300 miljoen kilo melk te kunnen beschikken uit deze pool.

De vierde stroom melk bestaat uit kort lopende overeenkomsten met partijen die melk willen leveren. ‘Dat zijn allemaal aparte contracten voor bepaalde tijd’, zegt Ballegooijen.

Online melkprijs berekenen

Van Ballegooijen realiseert zich terdege dat geïnteresseerde melkveehouders meer informatie willen om te beoordelen in hoeverre A-ware voor hen een aantrekkelijke optie is. Zo wordt er gewerkt aan een online rekentool waarmee precies uitgerekend kan worden wat de melkprijs van A-ware betekent voor de individuele melkveehouder.

Groei in boerderijmelk

De komende tijd volgt meer informatie over de financiële inbreng en het rendement daarop. Tot slot benadrukt A-ware dat het niet de bedoeling is zich af te zetten tegen welke zuivelpartij dan ook. Van Ballegooijen: ‘Dat wij een eigen kaasfabriek bouwen die we van melk moeten voorzien, heeft puur te maken met de strategie van het bedrijf om achterwaarts te integreren om zo de kaasactiviteiten in de hele keten veilig te stellen. De verwachting is dat de hoeveelheid boerderijmelk in Nederland zal groeien. Met de investering in de nieuwe fabriek in Heerenveen speelt A-ware Food Group hierop in.’

In het tweede februari-nummer van Veeteelt komt een uitgebreid interview met algemeen directeur Jan Anker en Robert van Ballegooijen over de visie van A-ware Food Group op de internationale kaasmarkt.

De melk voor de nieuwe kaasfabriek van A-ware wordt via vier melkstromen geleverd
De melk voor de nieuwe kaasfabriek van A-ware wordt via vier melkstromen geleverd

A-ware

Dit is het gevolg nan een goede ondernemer/bestuurder laten gaan bij RFC. hij wacht zijn tijd af en komt dan met zijn plannen voor het verdelen van de kaasmarkt naar buiten. RFC was/is hem te voorzichtig in de markt. Nu doet hij het zelf met Anker en op de achtergrond Theo Spiering. Zij kennen de Nederlandse kwalitiet,markt en kansen als geen ander. Succes verzekerd.
right