Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Zuivelcoöperatie DeltaMilk neemt voorlopig geen nieuwe leden meer aan. Dat hebben de 150 leden-melkveehouders tijdens de ledenvergadering van DeltaMilk afgelopen herfst besloten.

Eind 2009 kocht DeltaMilk, dat destijds uit 70 leden bestond, kaasfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf van FrieslandCampina en ging op zoek naar nieuwe leden.

Winstuitkering niet verkleinen

‘We hebben toen aangegeven maximaal 70 procent van de fabriekscapaciteit met melk van leden te willen vullen, maar de leden hebben ruim voor de 70 procent besloten geen nieuwe leden meer aan te nemen’, geeft Teunis Sterk, voorzitter van DeltaMilk desgevraagd aan. ‘Het aannemen van nieuwe leden zou de winstuitkering voor de bestaande leden verkleinen. De coöperatie is er voor bestaande leden, dus waarom de winst van een goed lopende fabriek met meer veehouders delen? Wij zien bovendien richting de toekomst voldoende mogelijkheden om melk bij te kopen en we hebben de financiering voor de strategische planperiode rond, waardoor nieuw ledenvermogen nu geen noodzaak is.’

Wachtlijst

Hoeveel procent van de fabriekscapaciteit de 150 leden gezamenlijk leveren, wil Sterk niet zeggen. De fabriek verwerkt op dit moment in totaal zo’n 390 miljoen liter melk.

Geïnteresseerden die zich nu bij DeltaMilk melden, worden op een wachtlijst gezet. ‘Mocht er om een bepaalde reden weer behoefte zijn aan nieuwe leden, dan schrijven we deze veehouders als eerste aan.’

DeltaMilk ziet in de toekomst genoeg mogelijkheden om melk bij te kopen voor de kaasfabriek in Bleskensgraaf
DeltaMilk ziet in de toekomst genoeg mogelijkheden om melk bij te kopen voor de kaasfabriek in Bleskensgraaf
right