Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In de tankmelk van twee verschillende melkveebedrijven heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een te hoog gehalte van de stof aflatoxine aangetroffen.

Zes weken geleden werd een verhoogde aflatoxinegehalte ook al geconstateerd in de tankmelk van twee andere melkveebedrijven.

Aflatoxine is een kankerverwekkende gifstof die gevormd wordt door schimmels. Vanwege de vondst is de levering van boerderijmelk van de twee laatst getroffen bedrijven aan de melkverwerkende industrie direct stopgezet.

Mais met aflatoxinen

'De besmetting op de bedrijven is aan het licht gekomen door de verscherpte controle die de NZO sinds zes weken houdt op partijen melk', meldt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NZO startte de verscherpte controles omdat er aanwijzingen waren dat er partijen mais vanuit Servië, Hongarije en Roemenië waren geïmporteerd die besmet waren met aflatoxinen. 'Zoals het er nu naar uitziet is het diervoeder dat de koeien kregen zeer waarschijnlijk de bron van het verhoogde aflatoxinegehalte in melk', aldus de woordvoerder. De NZO geeft de garantie dat alle producten en voedingsmiddelen die op de markt komen aan de wettelijke eisen voldoen.

Tracering besmette mais

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert sinds begin maart een traceringsonderzoek naar de exacte herkomst van de partijen besmette mais. In Nederland zou de mais tot zover bekend alleen aan varkenshouders zijn geleverd, maar het onderzoek loopt nog steeds, zo meldt de NVWA.

De partijen mais bestemd voor Nederland kwamen binnen in Rotterdam. Een deel van de partij is verwerkt door diverse veevoerleveranciers.  Het besmette veevoer is waarschijnlijk bij zo'n 3500 tot 6500 veehouders geleverd. Ook in Duitsland werden besmette partijen verwerkt. Daar kwam de aflatoxine-besmetting ook via de melk aan het licht. Circa 3600 bedrijven veevoer met de schimmelgifstof hebben ontvangen, deze waren uit voorzorg al onder verscherpt toezicht geplaatst.

Voer ophalen bij honderden melkveehouders

Melkvee.nl meldde woensdag dat mengvoerbedrijven per direct voer moeten ophalen bij melkveehouders die voer hebben waarin maïs uit Servië, Roemenie of Hongarije is verwerkt. Opdracht voor deze grootscheepse terughaalactie kreeg de mengvoersector vanmiddag via een e-mail in opdracht van TrustFeed, Nevedi en de NZO. TrustFeed verwacht dat het om honderden melkveehouders gaat. De totale omvang wordt geschat op ruim tienduizend ton. Over het schadebedrag is nog niets bekend.

Mais met aflatoxinen is waarschijnlijk ook in voer van Nederlands vee terechtgekomen
Mais met aflatoxinen is waarschijnlijk ook in voer van Nederlands vee terechtgekomen
right