Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Nederlandse koeien produceerden in 2012 bijna 12 miljoen ton melk. Het aantal bedrijven die deze melk produceerden, is met 570 gedaald.

De Nederlandse melkproductie is met 44.000 ton gestegen ten opzichte van 2011, zo meldt het Productschap Zuivel. Het aantal koeien is met 14.000 stuks gestegen, waardoor de gemiddelde melkgift per koe licht is gedaald van 8.063 kg per koe naar 8.015 kg per koe.

Grotere bedrijven

De gemiddelde bedrijfsgrootte blijft stijgen, naar 79 koeien per bedrijf in 2012. In 2011 was dit nog 76 en in 2000 nog 51. Daarmee stijgt ook de gemiddelde totale melkproductie per bedrijf.

Minder melkgeld

De uitbetaalde melkprijs op basis van het werkelijk vet- en eiwitgehalte lag 6,8 procent lager ten opzichte van 2011. Het vetgehalte in 2012 was 4,41 procent (4,40 procent in 2011), het eiwitgehalte was 3,52 procent (3,51 procent in 2011). Door de stijging van het vet- en eiwitgehalte is de daling van de uitbetaalde melkprijs dus nog beperkt.

Exportwaarde lager

De exportwaarde van de Nederlandse zuivelproducten is in een jaar tijd afgenomen van bijna 5.369 miljoen euro naar 5.200 miljoen euro in 2012. Dat komt mede door de dalingen van de productnoteringen van boter, melkpoeder en Goudse kaas gedurende 2012. In de loop van 2012 zijn de prijzen voor al deze producten weer aangetrokken, waardoor ze weer het prijsniveau van eind 2011 hebben bereikt. Alleen Goudse kaas blijft daar nipt onder.

De exportwaarde van Nederlandse zuivelproducten is in 2012 gedaald
De exportwaarde van Nederlandse zuivelproducten is in 2012 gedaald
right