Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vlaamse melkveehouders die melk leveren aan Danone Hombourg Recolte (DHR) hebben zich deze week officieel verenigd in producentenorganisatie 'Beste Melk'. Het is de eerste in de Vlaamse zuivelsector.

De oprichting van de producentenorganisatie (PO) is geen reactie op het nieuws dat DHR de melkaanvoer gaat herstructureren, legt voorzitter Johan Hillen uit. ‘Dit is de afronding van een proces dat al meer dan een half jaar loopt. We zijn begonnen met een reflectiegroep en dat is nu uitgegroeid tot deze PO. We moesten daarbij ook nog wachten op wetgeving, omdat een producentenorganisatie een uitzondering is op de wetgeving over mededinging.’

Samenwerking

De PO is mede tot stand gekomen in overleg met DHR. ‘Een PO werkt niet als het van één kant komt’, legt Hillen uit. ‘De oprichting van de PO past binnen de filosofie van DHR om steeds meer in ketenstructuren te werken. Op deze manier komt er meer structuur in de relatie tussen DHR en de leveranciers.’

Onderhandelen voor de leden

De PO zal namens de aangesloten leden onderhandelen over de leveringsvoorwaarden. Inmiddels zijn 110 van de ongeveer 200 leveranciers lid van de PO, Hillen verwacht dat dit aantal nog wel zal stijgen. De eerste uitdaging voor de PO is al bekend: de al genoemde herstructurering van de melkaanvoer.

Vlaamse leveranciers van Danone hebben zich verenigd in een producentenorganisatie
Vlaamse leveranciers van Danone hebben zich verenigd in een producentenorganisatie
right