Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Nederlandse melkveehouders die hun melk zelf op de boerderij verwerken en zuivelproducten verkopen, hebben in het heffingsjaar 2011/2012 meer producten afgeleverd dan hun melkquotum toeliet.

De zelfzuivelaars overschreden hun quotum met bijna twee procent oftewel 1,7 miljoen kilo, meldt het Productschap Zuivel. Omdat er ook een aantal bedrijven onder het quotum is gebleven is een verevening van vijf procent toegepast.

Superheffing

Aan de bedrijven zal voor circa 480.000 euro superheffing worden opgelegd. Het quotum van de zelfzuivelaars is minder dan één procent van het totale Nederlandse melkquotum.

Zelfzuivelaars die het quotum overschreden krijgen 480.000 euro superheffing
Zelfzuivelaars die het quotum overschreden krijgen 480.000 euro superheffing
right