Sitemenu

maandag 25 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Tussen 2001 en 2011 is het percentage melkkoeien dat in Nederland weidegang krijgt, met twintig procent afgenomen. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2012, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2001 liep nog 90 procent van de melkkoeien in de wei, in 2011 was dat nog maar 70 procent.

De keuze voor weidegang is sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Op bedrijven met 160 of meer melkkoeien komt 42 procent van de dieren buiten. Op bedrijven met minder dan 40 melkkoeien is het percentage weidegang ruim 93 procent.

Meer weidegang in weidegebieden

Ook de regio is sterk bepalend voor de mate van weidegang. In gebieden met veel grasland, zoals de weidegebieden in het westelijk deel van Utrecht en in Noord- en Zuid-Holland, krijgt 85 procent van de koeien weidegang. Dat is veel meer dan in akkerbouwgebieden, zoals Flevoland, Groningen en Zeeland, of in gebieden met veel intensieve veehouderij, zoals Noord-Brabant.

Op grote bedrijven lopen koeien minder vaak buiten
Op grote bedrijven lopen koeien minder vaak buiten
right