Sitemenu

zaterdag 16 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Zuivelsector presenteerde op de Grüne Woche in Berlijn haar ontwerp van de klimaatneutrale stal.

Het prototype van de klimaatneutrale stal werd ontwikkeld binnen het project Duurzame Zuivelketen, een samenwerking van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Doelstelling van het project is een energieneutrale zuivelketen in 2020. Op de Grüne Woche in Berlijn werd het prototype van de klimaatneutrale stal aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De klimaatneutrale stal is voorzien van zonnepanelen en biovergisters waarmee melkveehouders energie kunnen leveren aan zuivelfabrieken of woonwijken. De natuurlijke behoeften van de koe staan centraal. Zo kunnen de koeien buiten lopen en zijn er in de stal luxe ligplaatsen. 

Subsidie

'Het is de bedoeling dat we de kennis en ervaring die we met deze innovatie opdoen straks op alle melkveebedrijven kunnen toepassen', zei voorzitter LTO vakgroep Melkveehouderij Siem Jan Schenk in Berlijn. 'We hopen dat ook de overheid een bijdrage wil leveren.' NZO en LTO vragen van de overheid onder meer een bijdrage via de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Energie. Zelf investeert de Nederlandse zuivelsector jaarlijks 250 miljoen euro in verduurzaming.

Staatssecretaris Henk Bleker ontving van LTO en NZO het prototype van de klimaatneutrale stal
Staatssecretaris Henk Bleker ontving van LTO en NZO het prototype van de klimaatneutrale stal
right