Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Een gemiddeld biologisch melkveebedrijf in Nederland telt 65 koeien en beschikt over 55 hectare grond. De gemiddelde melkproductie per koe bedraagt 6650 kilo.

Dat meldt de Natuurweidekrant. Het aantal biologische melkveebedrijven blijft met 321 bedrijven vrij stabiel. De laatste twee jaren is er een lichte groei van het aantal biologische melkveebedrijven, maar er vallen ook bedrijven weg waardoor de groei klein is.

Aandeel 1,3 procent

Een gemiddeld biologisch bedrijf heeft een quotum van circa 420.000 kg met een vetgehalte van 4,18% en een eiwitgehalte van 3,59%. De productie per koe bedraagt 6650 kilo.

Op jaarbasis leveren de biologische melkveebedrijven 140 miljoen kg melk. Daarmee heeft de biologische melkproductie een aandeel van 1,3 procent in de totale Nederlandse melkproductie.

FrieslandCampina grootste afnemer

De grootste afnemer van Nederlandse biologische melk is FrieslandCampina met 130 melkveebedrijven. Verder zijn er 96 bedrijven aangesloten bij EkoHolland Melk op Maat en leveren er 30 bedrijven aan CZ Rouveen, 20 aan Hooidammer en 20 aan Aurora. Daarnaast zijn er 25 bedrijven die hun melk zelf tot zuivelproducten verwerken.

Nederland telt momenteel 321 biologische melkveebedrijven
Nederland telt momenteel 321 biologische melkveebedrijven
right