Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Zuivelonderneming FrieslandCampina en voedingsmiddelenproducent Unilever gaan samenwerken aan het verduurzamen van de productieketen.

Het afgelopen jaar zijn twaalf melkveebedrijven die melk leveren aan FrieslandCampina beoordeeld op basis van door Unilever opgestelde criteria voor duurzaamheid, samengevat in de Unilever Sustainable Agriculture Code.

Er is gekeken naar onder meer energieverbruik, hergebruik van afvalstromen, de reductie van de CO2-voetafdruk, diergezondheid en dierwelzijn. Het komende half jaar worden nog eens 112 melkveebedrijven beoordeeld.

Vóór het einde van 2012

Om te voldoen aan de duurzaamheidscriteria, heeft Unilever het voornemen om vóór het einde van 2012 duurzame zuivelingrediënten af te nemen van FrieslandCampina. De betrokken melkveebedrijven moeten jaarlijks aantonen dat ze voldoen aan de criteria van Unilever.

Bekijk hier de Unilever Sustainable Agriculture Code.

Unilever wil vóór eind 2012 duurzame zuivelingrediënten afnemen van FrieslandCampina
Unilever wil vóór eind 2012 duurzame zuivelingrediënten afnemen van FrieslandCampina
right