Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De melkaanvoer in de belangrijkste zuivellanden ter wereld is de eerste vier maanden van dit jaar met 0,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maanden in 2009. Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel.

Het valt op dat met name de landen binnen het ‘grazing segment’ minder melk produceerden dan in 2009, wellicht vanwege de minder ideale productieomstandigheden. Buiten Europa waren het vooral Argentinië (-10,3%), Australië (-3,2%) en Nieuw-Zeeland (-0,4%) waar melkveehouders minder melk afleverden, binnen Europa was Ierland (-6,4%) de grootste daler.

De 27 Europese lidstaten produceerden met elkaar 1,1 procent minder melk. Van de belangrijkste exportlanden was Nederland de uitzondering op de trend (+1,5%), en in mindere mate Denemarken (+0,4%). Samen met de aantrekkende vraag naar zuivel leidde de productiekrimp dit voorjaar tot stijgende zuivelprijzen.

Melkproductie eerste vier maanden van 2010 lager dan in 2009
Melkproductie eerste vier maanden van 2010 lager dan in 2009
right