Sitemenu

maandag 29 november 2021
left
content-main-left

Nieuws

Met ingang van 2011 wil FrieslandCampina 10 procent meer van de bedrijfswinst uitkeren aan haar leden-melkveehouders. De prestatietoeslag voor de geleverde melk gaat daardoor met 5 procent omhoog naar 30 procent. De overige 5 procent wordt uitgekeerd in de vorm van vaste ledenobligaties. Die stijgen daarmee naar 20 procent van de bedrijfswinst.

De zuivelonderneming bespreekt dit voorstel komend najaar in de ledenvergadering in het kader van de driejaarlijkse evaluatie van het reserveringsbeleid. De prestaties en de financiële positie van FrieslandCampina bieden ruimte voor deze wijziging en het doet volgens de zuivelcoöperatie recht aan het streven om een toonaangevende melkprijs uit te betalen voor alle melk die haar leden-melkveehouders leveren.

In de driejaarlijkse evaluatie stelt het bestuur verder voor om de rente-opslag van ledencertificaten en ledenobligaties te verhogen van 2,50 naar 3,00 procent boven de zesmaandse Euribor. Ook wil FrieslandCampina de seizoensregeling op een aantal punten aanpassen, zodat deze eenvoudiger en transparanter wordt. Daarnaast is het voorstel om de kwantumtoeslag voor grotere bedrijven te verminderen. Daar staat wel een verhoging van de vastekosten-toerekening tegenover voor alle melkveehouders.

Weidegang stimuleren

De zuivelcoöperatie laat weten vanaf 2012 weidegang nog meer te willen stimuleren, als onderdeel van een nieuw in te richten integraal duurzaamheidsconcept. Of dit meer premie op gaat leveren dan de huidige 5 cent per 100 kilogram melk is nog niet bekend.

FrieslandCampina wil meer bedrijfswinst uitkeren aan melkveehouders
FrieslandCampina wil meer bedrijfswinst uitkeren aan melkveehouders
right