Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de koop van kaasfabriek Bleskensgraaf door de coöperatieve leveranciersvereniging DeltaMilk, waarbij zeventig melkveehouders zijn aangesloten. De Bleskensgraafse kaasfabriek was eigendom van FrieslandCampina.

De Europese Commissie stemde in december 2008 in met de fusie tussen Friesland Foods en Campina, op voorwaarde dat de zuivelfabrieken in Nijkerk en Bleskensgraaf en twee zuivelmerken afgestoten zouden worden. Dit om een te sterke positie van FrieslandCampina op de Nederlandse markt te voorkomen. De overdacht van de kaasfabriek in Bleskensgraaf was de laatste voorwaarde waaraan FrieslandCampina nog moest voldoen.

Door de overdracht van kaasfabriek Bleskensgraaf heeft FrieslandCampina aan alle fusievoorwaarden voldaan
Door de overdracht van kaasfabriek Bleskensgraaf heeft FrieslandCampina aan alle fusievoorwaarden voldaan
right