Sitemenu

vrijdag 16 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

Ook Nederland krijgt de komende week te maken met protesterende boeren. Dat stelde Sieta van Keimpema, vice-voorzitter van EMB (European Milk Board) en voorzitter van DDB vrijdagavond in Utrecht. Ongeveer tweehonderd melkveehouders waren naar de Veemarkthallen gekomen om de plannen van DDB te horen.

‘We hebben gepraat, we hebben gelobbyd, maar het heeft niet geholpen. Het is nu genoeg geweest. We hebben geen tijd meer te verliezen. Het proces van melkleverstops is in de landen om ons heen begonnen. Ik toon me solidair aan deze melkveehouders en bij ons blijft de melk thuis’, zo verzekerde Van Keimpema in niet mis te verstane bewoordingen. Ook andere aanwezige bestuursleden van NMV en DDB verklaarde dat de melkauto niet meer welkom is.

Van Keimpema: ‘Wij mogen van de NMa niet oproepen tot een melkstaking en we zullen dat daarom ook niet doen. Maar over tien jaar wil ik tegen mijn kinderen kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om een hogere melkprijs te krijgen en daarom laat ik de melk weglopen. Ik wens u sterkte met uw besluit.’

Uitslag enquête

DDB presenteerde in Utrecht ook de uitkomst van een schriftelijke enquête die tien procent van de melkveehouders had teruggestuurd. Daaruit bleek dat bijna zeventig procent van de respondenten Europese maatregelen met als doel een kostendekkende melkprijs steunt. Ongeveer 23,5 procent is bereid de melk thuis te laten bij een Europese melkleverstop, vijftig procent geeft aan dit niet te doen.

Publieksvriendelijke acties

Volgens DDB bleef in Frankrijk afgelopen vrijdag al veertig procent van de melk thuis en starten maandag ook landen als Italië en Zwitserland met een melkleverstop.

De komende week staan er in Nederland publieksvriendelijke acties op het programma. ‘We gaan geen fabrieken meer blokkeren, maar wel een ‘stuntje’ uithalen en zeker laten zien en laten merken dat we er zijn’, stelde Geert Kroes, vice-voorzitter van DDB. Kroes riep melkveehouders ook op om weer inloopcafés te organiseren en ook met boeren uit de buurt actie te voeren.

Bijna een kwart van de veehouders is bereid de melk thuis te houden
Bijna een kwart van de veehouders is bereid de melk thuis te houden
right