Sitemenu

maandag 4 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Twee fabrieken en twee merken afstoten zijn niet de enige voorwaarden voor de fusie van Friesland Foods en Campina. De Europese Commissie stelt nog enkele voorwaarden, die ook individuele melkveehouders aangaan. Om in Nederland de beschikbaarheid van Nederlandse boerderijmelk voor derden te garanderen, moet FrieslandCampina jaarlijks maximaal 1,2 miljard kilo boerderijmelk beschikbaar stellen voor verkoop aan nieuwe en bestaande producten van dagverse zuivel en natuurgerijpte kaas, mits daarvoor belangstelling is. Hiervoor zal een onafhankelijke stichting worden opgericht die vanaf medio 2009 operationeel moet zijn.
Om het aandeel van FrieslandCampina in de boerderijmelkmarkt te verminderen zullen leden-melkveehouders die het lidmaatschap van FrieslandCampina willen beëindigen en hun melk elders gaan leveren, een bedrag van vijf euro per honderd kilo melk ontvangen. Dit aanbod geldt tot een maximum van 1,2 miljard kilo melk. De beëindiging van het lidmaatschap is op vrijwillige basis van het lid, dus er vindt geen gedwongen beëindiging plaats. De hoeveelheid melk waarvoor FrieslandCampina deze premie betaalt, wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid melk die jaarlijks via de stichting beschikbaar moet komen voor verkoop.
De door de Europese Commissie gestelde voorwaarden voor Nederlandse boerderijmelk vormen overigens geen enkele belemmering voor de bedrijfsmatige groei in melkvolume van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina.

right