Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main-left

Nieuws

 

Nergens in Europa drukken de lasten van melkquotum zo zwaar door op de kostprijs per kg melk als in Nederland.

 

Het is voor de onderzoekers van het rapport 'Melken in de Nieuwe Realiteit' een belangrijk gegeven om daarom voorlopig te wachten met investeren in melkquotum. Verstandiger is het om het bedrijf te optimalisren en pas wanneer het quotum in 2015 is verdwenen in te zetten op verdere bedrijfsuitbreiding. 'De conclusies van het rapport maken gehakt van het gedachtegoed van de Dutch Dairymen Board', zo speelde Harm Holman, voorzitter van de stuurgroep 'Melken in de Nieuwe Realiteit', in op de actualiteit. 'Kijk om je heen, de melkprijs zal zich niet laten richten naar de kostprijs van de melk. Bovendien is het einde van het quotumtijdperk in zicht, dat wordt niet meer teruggedraaid.'

 

Prikkeling ondernemerschap

Nuttiger achtte Holman het om het rapport te gebruiken om na te denken hoe de melkveesector om kan gaan met zaken als prijsschommelingen en bedrijfsorganisatie. 'Dit rapport moet bijdragen aan discussies die leiden tot prikkeling van het ondernemerschap', aldus Holman.

 

Investeren in melkquotum niet lonend
Investeren in melkquotum niet lonend
right