Sitemenu

zondag 28 november 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse melkveehouders kunnen volgend jaar rekenen op een quotumverruiming van 2,5 procent, zo hebben de EU-landbouwministers vanmorgen besloten. Het melkquotum wordt per 1 april 2015 definitief afgeschaft en in aanloop daarop wordt de komende jaren het quotum jaarlijks met 1 procent verruimd. In 2009 is dat 2,5 procent vanwege een technische aanpassing van de vetcorrectie.
Minister Verburg toonde zich tevreden en LTO uit zich via voorzitter Albert Jan Maat positief kritisch over het akkoord over het Europese landbouwbeleid. 'Het was het maximaal haalbare resultaat voor Nederland omdat Duitsland zich verzette tegen verruiming. Er is nu wel de mogelijkheid gecreëerd om in 2010 en 2012 tot een verdere verruiming van het quotum over te gaan.'

Meer melk in de EU door jaarlijkse quotumverruiming van 1 procent
Meer melk in de EU door jaarlijkse quotumverruiming van 1 procent
right