Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

Zowel de leden van FrieslandFoods als van Campina hebben het voorstel van een fusie tussen beide zuivelcoöperaties goedgekeurd. De ledenraad van Campina stemde unaniem voor, de algemene vergadering van FrieslandFoods stemde met 'overweldigende meerderheid' voor de fusie, zo meldt het persbericht. Een tweederde meerderheid was al voldoende om tot een fusie te komen.
De fusieovereenkomst zal vandaag door beide concerndirecties en besturen worden ondertekend. De vervolgstappen betreffen advisering door de ondernemingsraden en een beoordeling van de Europese Commissie. Een reactie van de Europese Commissie op het gebied van mededinging wordt in het laatste kwartaal van 2008 verwacht.
Wanneer de fusie slaagt zal er een onderneming ontstaan van 17.000 leden-melkveebedrijven die gezamenlijk 8,3 miljard kilogram melk leveren.

Leden stemmen voor zuivelfusie
right