Sitemenu

zaterdag 2 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Eurocommissaris Neelie Kroes van mededingingszaken gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de voorgenomen fusie tussen Campina en Friesland Foods. De Europese Commissie stelde donderdagavond ernstige bedenkingen te hebben bij de fusie, omdat er daarmee een grootmacht ontstaat op de Nederlandse zuivelmarkt. 'In een tijd waarin de voedselprijzen stijgen, dienen de consumenten te worden beschermd tegen beperkingen van de mededinging die de prijzen in deze sector kunnen opdrijven', verklaarde Kroes. 'Dat gevaar lijkt bij deze voorgenomen concentratie reëel en daarom is een diepgaand onderzoek noodzakelijk.'
Kroes stelde vooral bezorgd te zijn over de gevolgen voor de markt van verse zuivelproducten en kaas. Campina en Friesland Foods geven aan zich met de fusie te willen wapenen tegen een toenemende concurrentie, die wordt verwacht als de Europese zuivelmarkt verder liberaliseert. Eerder dit jaar gaven de leden van de beide coöperaties al toestemming voor de krachtenbundeling.
De Europese Commissie verwacht 24 november uitsluitsel te geven over haar onderzoek.

Kroes stelde bezorgd te zijn over de markt voor verse zuivelproducten
Kroes stelde bezorgd te zijn over de markt voor verse zuivelproducten
right