Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Belgische Boerenbond is na overleg met de vakgroepen definitief voor afschaffing van het melkquotumstelsel. Dat stelt adviseur Eddy Leloup in het blad Boer & Tuinder. 'Marktanalyses van de EU-Commissie geven aan dat er tegen 2014 acht miljard liter melk – ofwel vijf procent – extra nodig is.' Volgens hem is het zaak om groeiende zuivelmarkten in te nemen, voordat anderen dat doen. Instandhouding van het melkquotum zou in theorie leiden tot hogere interne marktprijzen, maar productiebeperking in de rundvleesmarkt heeft volgens Leloup aangetoond dat meer schaarste niet leidt tot hogere prijzen. 'Integendeel, doordat de rundvleesproductie afnam, heeft de EU nagenoeg geen markten overgehouden. De invoer uit derde landen is wel gestegen waardoor er helemaal geen sprake was van prijsverbetering.
Verder noemt Leloup de hoge quotumkosten ongewenst: 'Zonder quota kunnen melkveehouders groeien tegen lagere kosten.'

right