Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

Van de bij LTO aangesloten melkveehouders wenst 73 procent een geleidelijke afschaffing van het melkquotum. Dit blijkt uit een schriftelijke peiling onder ruim 4000 melkveehouders. Een grote meerderheid van hen verwacht dat de melkquotering in 2015 eindigt. De geleidelijke overgang naar de vrije markt houdt in dat boeren de komende periode elk jaar iets meer mogen melken en dat de superheffing stap voor stap afneemt.
Van de veehouders die kiezen voor geleidelijke afschaffing van het quotum wil 45% het bedrijf vergroten. Voor een snelle afschaffing (in 2009) kiest 16% van de melkveehouders, terwijl 11% wil dat LTO zich inzet voor het behoud van de melkquotering. LTO is van mening dat de Nederlandse melkveehouders in een vrije markt een sterke concurrentiepositie hebben door het gunstige klimaat, een sterke zuivelindustrie en een hoog kennisniveau.

right