Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Ruim 81 procent van de melkveebedrijven heeft in het afgelopen jaar een vorm van weidegang toegepast.

Dat heeft het Productschap Zuivel in opdracht van de Duurzame Zuivelketen en in het kader van het Convenant Weidegang berekend.

Op 73,6 procent van de bedrijven liepen de melkgevende dieren in het afgelopen kalenderjaar gedurende ten minste 120 dagen en ten minste zes uur per dag buiten. Ruim 7,5 procent van de melkveebedrijven heeft in 2012 een andere vorm van weidegang toegepast. Op 18,8 procent van de bedrijven werd geen enkele vorm van weidegang toegevoegd.

Premie weidegang

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van tien zuivelverwerkers die de melk verwerken van 96 procent van alle melkveebedrijven in Nederland. Het overgrote deel van de melkveehouders die hun koeien minimaal 120 dagen per jaar en ten minste 6 uur per dag weiden, ontvangt daarvoor een premie van de zuivelonderneming.

Ruim 18 procent van de bedrijven past geen weidegang toe
Ruim 18 procent van de bedrijven past geen weidegang toe

Uitbetaling

Hier in de omgeving worden de boeren van FrCa nog steeds door één en dezelfde melkwagen opgehaald. Het maakt in dit geval niet uit of de boer de koeien nou wel of niet weid.
right