Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De fosfaatuitscheiding door Nederlandse veebedrijven is in 2011 gedaald met 8 miljoen kilogram naar een niveau van 171 miljoen kilogram. Dat is 2 miljoen kilogram onder het wettelijke Europese fosfaatplafond.

Dit komt naar voren in een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de beschikbare gegevens van 2011 over voedergebruik en dierlijke productie zijn verwerkt. De daling van de fosfaatproductie komt voor 63 procent voor rekening van rundvee, voor 15 procent van varkens en voor 19 procent van pluimvee. 

Lagere mineralengehalten mengvoer

Volgens het CBS is de daling van de fosfaatuitscheiding van rundvee geheel toe te schrijven aan lagere mineralengehalten in mengvoer. Dit is een gevolg van het afsluiten van het convenant voerspoor door de veevoederindustrie.

Herintroductie dierrechten voorkomen

Het convenant moet het fosforgehalte in voeders tussen 2011 en 2013 met 10 miljoen kilogram terugdringen. Deze reductie is noodzakelijk om een nieuwe derogatie voor Nederland te verkrijgen en herintroductie van dierrechten voor rundvee te voorkomen.

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, is tevreden met de prognose van 2011. ‘Ik zie duidelijk het resultaat van de gezamenlijke aanpak via het voerspoor. Ik ben ervan overtuigd dat we met het voerspoor kunnen blijven bijdragen aan een lagere fosfaatproductie, die onder het Europees plafond blijft.’

Fosforgehalte in voer moet tussen 2011 en 2013 met 10 miljoen kilogram afnemen
Fosforgehalte in voer moet tussen 2011 en 2013 met 10 miljoen kilogram afnemen
right