Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

Door deelname aan een voercentrum kan de kostprijs op melkveebedrijven op langere termijn dalen met 1,8 tot 3,3 cent per kilogram melk. Dit staat in het net verschenen boek Perspectief regionaal voercentrum, geschreven door Wageningen UR Livestock Research.

Het daadwerkelijke kostprijsvoordeel is afhankelijk van het al dan niet toepassen van beweiding en van de hoeveelheid grond die het melkveebedrijf gebruikt. Er wordt onder andere bespaard op kosten voor loonwerk, opslag van voer, eigen arbeid en mechanisatie.

Lager energieverbruik

Volgens de schrijvers is een voercentrum ook een duurzame optie, aangezien het totale energieverbruik negen procent daalt. Het energievoordeel wordt behaald doordat het voercentrum meer regionaal geteelde krachtvoervervangers gebruikt en minder grondstoffen uit het buitenland importeert. Ook de centrale voeropslag en centrale mechanisatie besparen energie. De energiekosten van extra transport van gewassen en voer van en naar de melkveebedrijven zijn volgens de schrijvers beperkt.

Meer ruimte voor stallen

Een ander voordeel dat in het boekje staat benoemd, is dat melkveebedrijven die klant zijn van het voercentrum het bouwblok in zijn totaliteit voor stallen kunnen gebruiken, omdat voeropslagen overbodig zijn.

In Israël, Denemarken, Korea en Spanje bestaan voercentra al meerdere jaren. Sinds 2010 loopt er een succesvolle pilot in Friesland. Veeteelt maakte bij Catrinus Veninga, één van de deelnemende melkveehouders, onlangs een grote reportage.

Een voercentrum laat het totale energieverbruik negen procent dalen
Een voercentrum laat het totale energieverbruik negen procent dalen
right