Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vlak conditieverloop bij dynamisch voeren

18-02-2011  · 7 reacties

Dynamisch voeren zorgt voor een vlak conditieverloop en betere vruchtbaarheidskengetallen. Dat blijkt uit een analyse van ForFarmers onder ruim 200 bedrijven die dynamisch voeren, gepubliceerd in het tweede februarinummer van Veeteelt.

Volgens Harrie van der Vliet, diertakspecialist rundveehouderij bij ForFarmers, is de betere vruchtbaarheid te danken aan het vlakke conditieverloop.

‘De wisseling van conditie is de grootste bedreiging voor levensduur en vruchtbaarheid. Al voordat een koe gaat vervetten, beperkt dynamisch voeren de krachtvoergift, omdat het saldo van een kilo krachtvoer enige tijd daarvoor al is gedaald. Als veehouder kun je nooit zo snel op het vervetten van een koe reageren.’

Saldo stijgt

Uit de analyse blijkt ook dat bij dynamisch voeren de kilogrammen meetmelk uit ruwvoer stijgen en het aantal kilo’s krachtvoer per 100 kilo meetmelk daalt. Daardoor stijgt het saldo. In 2009 bedroeg het saldoverschil 13 eurocent en in 2010 20 eurocent per 100 kilo meetmelk.

Twee jaar geleden gingen ForFarmers en Agrifirm met dynamisch voeren aan de slag. Bij dynamisch voeren wordt per koe bepaald wat het rendement is van een extra kilo brok. Ruim vijfhonderd bedrijven in Nederland voeren inmiddels dynamisch.

Saldo met dynamisch voeren in 2010 20 eurocent per 100 kilo meetmelk hoger
Saldo met dynamisch voeren in 2010 20 eurocent per 100 kilo meetmelk hoger

dynamisch voeren

Helaas heb ik andere ervaringen met dynamisch voeren. Met name vaarzen worden uitgekleed omdat zij genetisch de melk vast houden waardoor het programma ze makkelijk brok afneemt terwijl zij juist wat extra nodig hebben vanwege hun ontwikkeling tijdens de eerste lactatie.Gevolg : vaarzen gaan te schraal de droogstand in. En beginnen de nieuwe lactatie met te weinig conditie. Ook koeien die een moeilijke start hebben gehad kun je niet aan het programma overlaten. Deze moet je handmatig invoerenanders sloopt dynamisch voeren ze. Bovendien scoort het programma de conditie van de individuele koeien niet , dit moet jezelf doen. hetgeen dus betekent dat je continu de vinger aan de pols moet houden en moet bijsturen. Terwijl de verkopers van dynamisch voeren alleen maar praten over het extra saldo wat je verdient omdat je zo snel bijstuurt. Maar dit is korte termijn winst. Over een langere periode moet je erg goed monitoren om je koeien gezond te houden. Je kunt eenvoudigweg niet alleen op dynamisch voeren blind varen.

constante cs

Dan is de conditiecurve in de 2e lactatie zeker vlak. Als ze geen conditie hebben, kunnen ze deze ook niet kwijt raken. Ik had een groter financieel voordeel verwacht. Voor een veehouder met 6 ton melk is dit voordeel 1200 euro.

dynamischvoeren biedt veel gemak en goede produktie

Wij werken nu reeds ruim een jaar met dynamisch voeren. We zien dat vooral de hoogproduktieve koeien meer melk geven. Ook de conditie van de koeien is veel constanter. Mooi systeem en het bied veel gemak.

produktie is gestegen

ook ik zie dat de produktie van de melkkoeien is gestegen. Ik kan niet zeggen dat de koeien schraler zijn geworden. Het valt wel op het verschil in krachtvoer tussen 2 koeien die vrijwel gelijke produktie hebben. iedere koe reageerd toch anders op krachtvoer.

dynamisch voeren geeft goede conditie bij koeien

loopt goed bij ons

dynamisch voeren geeft goede conditie bij koeien

Indien je koeien van DV te schraal worden moet je toch echt eens naar het basisrantsoen kijken hoor. Ook ik zie dat de produktie van de melkkoeien is gestegen. Ik kan niet zeggen dat de koeien schraler zijn geworden. Het valt wel op het verschil in krachtvoer tussen 2 koeien die vrijwel gelijke produktie hebben. iedere koe reageerd toch anders op krachtvoer.

dynamisch voeren verloopt goed op mijn bedrijf

Ik zie dat mijn koeien goed presteren met dynamisch voeren. Ze blijven beter in conditie. Ook het systeem paste het krachtvoerniveau goed aan toen ik meer ging bijvoeren op stal. Je ziet dat het dynamisch voeren stabieler is geworden. Vorig jaar kwamen er nog weleens onverwachte giften uit. Maar dit is nu helemaal niet meer zo.
right