Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main-left

Nieuws

Het is financieel aantrekkelijker om de emissie van ammoniak via het voerspoor terug te dringen dan via maatregelen in de huisvesting. Dat maakt het project Koeien & Kansen op uit de emissiecijfers op de Koeien & Kansen-bedrijven.

Volgens de jongste cijfers komen de bedrijven van Koeien & Kansen uit op 3,3 kilo ammoniakemissie per ton melk. Door strak te sturen op een hogere stikstofbenutting lukt het de bedrijven de emissie ongeveer een derde terug te dringen; een gemiddeld bedrijf stoot 4,8 kilo ammoniak uit per ton melk.

Ammoniakplafond

Nederland heeft een ammoniakplafond van 128 kTon ammoniak. De helft daarvan komt uit de landbouw, waarvan een groot deel uit de melkveehouderij: ruim 50 kTon. Koeien & Kansen onderzoekt de komende jaren of de emissie van ammoniak nog lager kan. Als alle melkveebedrijven in Nederland dezelfde inspanningen leveren als de Koeien & Kansen-bedrijven, zou de melkveesector een flinke bijdrage leveren om onder het ammoniakplafond te blijven, stelt het project.

 

Het voerspoor is volgens Koeien & Kansen aantrekkelijk om een emissiereductie te realiseren
Het voerspoor is volgens Koeien & Kansen aantrekkelijk om een emissiereductie te realiseren
right