Sitemenu

dinsdag 2 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

Grasmengsels met daarin een flink aandeel van de vroege soorten bieden goede perspectieven voor een vroegere en vlotte voorjaarsproductie. Door in het najaar de bijvoeding af te stemmen op de grasproductie en de beoogde grasvoorraad kan langer gras voor beweiding beschikbaar blijven. Het graslandgebruik is van invloed op de benutting van het geproduceerde gras in deze perioden. Zo meldt Wageningen UR Livestock Research.

WUR Livestock Research heeft de mogelijkheden voor een verlengd groeiseizoen van het grasland op een rij gezet voor ‘Echt Overijssel!’ en de biologische veehouderij, gefinancierd door het ministerie van LNV en de provincie Overijssel.

Perspectief voor meer voorjaarsproductie

De grassoorten timothee, beemdlangbloem, kropaar en rietzwenkgras hebben een vlottere voorjaarsproductie dan Engels raaigras. Mengsels met daarin een flink aandeel van de vroege soorten en ook vroege rassen bieden goede perspectieven. Door de eerste snede vroeg en wat ruimer te bemesten en hiervoor ook de van nature vroege percelen te kiezen, kan ook een vroegere voorjaarsproductie worden bereikt. Voor grasklaver is een vroege drijfmestgift ook positief zonder dat dit ten koste gaat van het klaveraandeel.

Verhogen najaarsproductie

Door in het najaar de bijvoeding af te stemmen op de grasproductie en de beoogde grasvoorraad kan ook langer gras voor beweiding beschikbaar blijven. Hierbij is een optimaal graslandbeheer van belang, omdat de winst van een langer groeiseizoen in het najaar ten koste kan gaan van een vroege groei in het voorjaar (door bijvoorbeeld vertrapping of te kort afgrazen in de winterperiode).
Voor meer grasgroei in het najaar is het niet efficiënt om in de nazomer te bemesten. De stikstofvoorraad, zeker bij grasklaver, is meestal ruim voldoende voor de groei in het najaar. Daarnaast neemt de kans op mineralenverliezen toe vanwege een minder goede benutting in het najaar. Rietzwenkgras produceert in het najaar wat meer dan de andere grassoorten.

Samenwerken met akkerbouwers

Samenwerking van veehouders met akkerbouwers geeft meer mogelijkheden voor de teelt van tussenvruchten of stoppelgewassen. Dit kan extra ruwvoer opleveren, zowel voor het najaar als het voorjaar.

Samenwerken met akkerbouwers kan extra ruwvoer opleveren
Samenwerken met akkerbouwers kan extra ruwvoer opleveren
right