Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main-left

Nieuws

De rekenmodellen voor de uitstoot van de hoeveelheid methaangas op melkveebedrijven moeten sterk verbeterd worden. Deze zijn te onnauwkeurig om melkveebedrijven goed advies te geven over het terugdringen van die uitstoot.

Die conclusie stellen Wageningse en Canadese onderzoekers in een uitgebreide studie naar de uitstoot van broeikasgassen op melkveebedrijven. Daarin vergeleken de onderzoekers de daadwerkelijke uitstoot van methaangas door koeien met in totaal negen gangbare rekenformules die daarvoor gebruikt worden. 

Exacte luchtmeting

Voor het onderzoek gebruikte het team zogenaamde respiratiekamers, waarin koeien verblijven terwijl de samenstelling van de in- en uitstromende lucht voortdurend exact wordt gemeten.

Na vergelijking met de formules bleek dat deze maar heel beperkt rekening houden met het effect van de samenstelling van het rantsoen op de methaanuitstoot. De meeste modellen gebruiken zelfs geen gegevens van het rantsoen, maar baseren de methaanuitstoot op de totale voeropname of de totale melkproductie.

Verbeterde modellen

De onderzoekers werken nu aan het praktijkklaar maken van gedetailleerde modellen, die de methaanuitstoot aan de hand van de door hen gemeten resultaten beter kunnen voorspellen.

De huidige rekenmodellen voor de methaanuitstoot blijken te onnauwkeurig
De huidige rekenmodellen voor de methaanuitstoot blijken te onnauwkeurig
right