Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Een eerste scan laat zien dat de emissie van broeikasgassen in 2009 op de zestien Koeien & Kansen-bedrijven veel lager is dan in het referentiejaar 1990.

Overheid en sector hebben in het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ afgesproken dat de broeikasgasemissie in 2020 dertig procent lager moet zijn dan in 1990. De scan maakt duidelijk dat de gewenste reductie voor deze bedrijven haalbaar lijkt.

Vooral de emissie van lachgas is een stuk minder. Dit komt doordat melkveehouders, als reactie op de mestwetgeving, de benutting van voer en meststoffen flink verbeterd hebben.

De projecten Koeien & Kansen en Dairyman werken op dit moment aan een methode die nog specifieker de reductie van broeikasgassen kan berekenen en de invloed van managementmaatregelen daarop per individueel bedrijf. Naar verwachting is deze nieuwe methodiek in november klaar.

Reductie van broeikasgassen onder andere mogelijk door betere benutting van voer
Reductie van broeikasgassen onder andere mogelijk door betere benutting van voer
right