Sitemenu

zondag 13 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm hebben het fusieonderzoek dat ze de afgelopen maanden hebben uitgevoerd, positief afgerond. De mogelijke fusie gaat de beide ondernemingen naar eigen zeggen een voordeel opleveren van ongeveer 20 miljoen euro.

De komende periode oraniseren de coöperaties ledenbijeenkomsten waarop de conclusies van het fusieonderzoek worden besproken. Het definitieve besluit over de fusie is, na goedkeuring door de NMa, in handen van de ledenraden.

Het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het fusieonderzoek bevat ook de nieuwe naam en het logo van de onderneming. Gekozen is voor de naam Agrifirm in de opvallende kleuren van Cehave Landbouwbelang. Het hoofdkantoor van de onderneming komt, als de fusie doorgaat, in Apeldoorn-Zuid.

De nieuwe onderneming die na de fusie ontstaat krijgt de naam Agrifirm
De nieuwe onderneming die na de fusie ontstaat krijgt de naam Agrifirm
right