Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

De suikergehalten van het verse gras in week 15 en 16 zijn dit voorjaar 78 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit versgrasmonsters van voerfirma De Heus.

Gemiddeld had het gras in week 15 een suikergehalte van 167 en in week 16 een gehalte van 192 gram per kilo droge stof. In 2009 lag het suikergehalte in beide weken op 101 gram per kilo droge stof. De hogere suikergehalten leiden tot een 5,3 procent hogere vem-waarde.

Voederwaarde benutten

De kunst is  om de hogere gehalten suiker te benutten in de vorm van extra melk. Daarvoor is het noodzakelijk de passage van het gras door de pens af te remmen. Bijvoorbeeld door voldoende structuurhoudend en fris voer aan te bieden. Een geleidelijke overgang naar het zomerrantsoen is volgens De Heus cruciaal.

Ook voerfirma Agrifirm komt deze week met de eerste uitslagen van vers gras. Met 150 gram per kilo droge stof wijkt het suikergehalte niet veel af van de resultaten bij De Heus.

Tabel: Voerderwaarden en gehalten in vers gras (per kg droge stof)

  week droge stof (g/kg) vem s-dve s-oeb re suiker
2009 15 182 1003 103 93 263 101
2009 16 192 984 96 78 236 101
               
2010 15 202 1046 108 82 255 167
2010 16 189 1047 107 61 228 192

 

Extra vem in voorjaarsgras 2010 dankzij hoge suikergehalten
Extra vem in voorjaarsgras 2010 dankzij hoge suikergehalten
right